2/2017, Eseje Výtvarné umění

Florentské okénko: Poslední večeře

Florencie je každopádně nejen městem Madon a Máří Magdalén, ale i městem večeří, více než dvou desítek posledních večeří; ostatně i my spolu na nějakou dobu hovoříme naposledy. Tedy spolu povečeřme, nejprve za městem v refektáři někdejšího kláštera při kostele svatého Michala v San Salvi,

odemčeno registrovaným čtenářům nebo za 65 dní.

2/2017, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… Bohumil Nuska

Narodil se 5. listopadu 1932 v Českých Budějovicích. V roce 1957 absolvoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1968 získal doktorát filozofie, v roce 1996 se habilitoval jako docent estetiky, v roce 2009 byl jmenován profesorem v oboru teorie a kritika. Pracoval v Severočeském muzeu

odemčeno registrovaným čtenářům nebo za 65 dní.

1/2017, Eseje Výtvarné umění

Florentské Madony

Máte-li pocit, že se renesanční Madony a Magdalény coby nejčetnější malované obyvatelky Florencie únavně podobají jedna druhé, buďte ještě chvíli mými hosty. Tento dovětek si totiž neklade jiného cíle, než poukázat na jejich rozmanitost a představit vám Madony nikoli jako gotické, ikonické či symbolické, ale především lidské.

odemčeno registrovaným čtenářům nebo za 34 dní.

1/2017, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… Patrik Linhart

Spisovatel a výtvarník, performer a mystifikátor Patrik Linhart se narodil 7. srpna 1971 v Duchcově. Absolvoval vysokoškolská studia s titulem inženýr ekonomie. Poté pracoval jako personalista, pomocný úředník, ekonom, učitel na střední škole, sociální pracovník, celý článek

12/2016, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… Michal Machat

Kreslíř a malíř Michal Machat se narodil 14. srpna 1963 v Praze. Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou (1978–1982) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (obor sklářství, 1984–1990). Jako hostující profesor působil na sklářské škole v Seattlu (1992), v letech 2000–2002 vedl

odemčeno registrovaným čtenářům nebo za 3 dny.

11/2016, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… Lucie Lomová

Narozena 1964 v Praze. Kreslířka, ilustrátorka, autorka komiksů pro děti i dospělé. Vystudovala dramaturgii na pražské DAMU, krátce pracovala
v šumperském divadle a v deníku Večerní Praha. Dnes vyučuje komiks na Západočeské univerzitě v Plzni (Ústav umění a designu). celý článek

10/2016, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… Jaromír František Palme

Narodil se v roce 1963 v Praze. Vystudoval tvorbu písňového textu a scénáře na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Realizuje se ve výtvarném umění a hudbě. Od roku 1987 je frontmanem kapely Původní Bureš. Kreslí, maluje, lepí koláže; věnuje se kreslenému humoru, komiksu, a především knižní ilustraci. Svými výtvarnými pracemi doprovodil přes padesát titulů, celý článek

9/2016, Eseje Výtvarné umění

Moderna z nového úhlu

Výstava Klimt, Kupka, Picasso und andere – Formkunst ve vídeňském  Belvederu, doprovázená výpravnou publikací, představuje ne zcela  obvyklý pohled na umění střední Evropy, respektive umění států bývalé  Rakousko-Uherské monarchie celý článek

9/2016, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… Jaromír Plachý

Narozen 1986 v Mělníku. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor filmová a televizní grafika. Věnuje se animovanému filmu, hudebnímu videu, designu, ilustraci, komiksu, tvorbě počítačových her aj. celý článek

8/2016, Profily Výtvarné umění

Co právě kreslí… David Böhm

Narozen 1982 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění (ateliér malby) tamtéž. Spoluzaložil komiksové noviny Kix. Ilustroval knihy Ticho hrocha (text T. Böhmová, 2009), Kecy v kleci (sbírka dětského folkloru, 2010), Babi, ty máš nápady! (B. Čapková, 2011), celý článek